Carl von Linnés hembygd

Vill du veta mer om Carl von Linné och hans uppväxt samt hembygd? På www.linnes-hembygd.se får du ta del av hans historia samt vad Råshult och Stenbrohult är för platser. Dessutom får du se bilder på platser där han växte upp.

Läs mer

Historia om Carl von Linné

Carl von Linné föddes 13 maj 1707 i Råshult (Stenbrohults socken) i Småland och är mest känd för att ha lagt grunden för det moderna sexualsystemet inom biologin som grupperar djur och växter. Han var den främste botanikern under sin tid.

Barndom

Carl Linnaeus, adlad von Linné, föddes i Råshults komministerboställe 23 maj 1707. Som fyraåring tog hans far med sonen ut i trädgården och lade honom ofta på marken i gräset. För att roa honom lades en blomma i hans hand. Redan då fick han anlägga sin egen lilla trädgård, som med tiden blev allt större.

Under vintern 1714 fick han en informator, Telander, som skulle lära honom att läsa och skriva. I september samma år följde han med Telander till Växjö för att läsningen skulle bli mera ostörd av hemmet och trädgårdens lockelser. Inte ens 8 år gammal lärde han ut botaniska kunskaper till sina skolkamrater och blev kallad "lille Botanicus".

Föräldrar

Hans far, Nicolaus Ingemarsson Linnaeus, föddes 1674 i Jonsboda Östragård, Vittaryds socken. Tillnamnet Linnaeus tog Nicolaus, liksom sina släktingar Tiliander och Lindelius från samma heliga lind vid Jonsboda.

Sommaren 1703 kom han som predikohjälp utan ordination till kyrkoherden Broderzonius i Stenbrohult. Han vigdes till präst den 1704 och fick fullmakt att vara den förste komministern i Stenbrohult. Han dog den 12 maj 1748.

Hans mor, Christina Brodersonia föddes 1688 i Stenbrohult. När hon gifte sig den 1706 med Nicolaus Linnaeus var hon 17 år gammal. Hon födde fem barn och dog redan 1733.

Ungdom

Två lärare stödde Linnés vetgirighet inom botaniken och medicinen, medan han i de viktiga skolämnena halkade efter. 1721 flyttades han upp i skolans rektorsklass och slapp att stå under informatorns övervakning. Följden var att han kunde läsa på mer inom botaniken istället för skolböckerna. Trots det klarade han årsexamen och flyttades upp till gymnasiet.

Lektorn och provinsialläkaren Rothman informerade i september 1726 Linnés far att andra lärare hade rätt i att han aldrig kunde bli präst, men en namnkunnig läkare. Rothman tog upp Linné i sitt hus och gav privata lektioner i fysiologi. Linné klarade gymnasiet och lämnade hemmet den 14 augusti 1727 och anlände tre dagar senare i Lund.

Studierna

Den 19 augusti 1727 examinerades Linné i Lund. Genom tidigare informator fick han bostad hos professor Stobaeus.

Den 28 juni 1728 kunde han resa hem till Stenbrohult och under sommaren forska om växter, djur och stenarter. Han rekommenderades att fortsätta sina läkarstudier i Uppsala, vilket han också gjorde men inskränkte sina föreläsningar till det minsta möjliga pga. för få föreläsningar inom botanik. Men det skulle bli hans chans

Den 8 april 1729 gjorde domprosten Celsius besök i den förfallna botaniska trädgården. En för honom obekant student satt där och beskrev örter. Att Carl hade mer en 600 inhemska växter, kunde inte förväntas av en student. Domprosten förde samtalet vidare i sitt hem.

Hembygdsföreningen Linné

Vi har som uppgift att bevara Linnéminnet och sprida kunskap om bygdens store son Carl von Linné samt till viss del dokumentera och forska om Stenbrohults kulturhistoria.

Linnés Hembygd

Det var i Råshult i Småland som allt startade. Det var här Carl von Linné föddes och växte upp.

Här kan man idag uppleva en tidsresa från 1700-talet och i trädgårdarna finns ett café att gästa för den som är fikasugen. I Råshult erbjuds guidade turer av historiker som under 45 berättar om Linnés hembygd och liv. För att läsa mer om det här kan man besöka Linnés Råshults hemsida.

Ett stort tack till!

De som gör det möjligt för oss att driva denna sida och sprida kunskap och historia om vår folkkära och viktiga person, Carl von Linné.

Liftexperten.se säljer teleskoplastare till företag och privatpersoner.

fxforex.se är en bra guide för trading.

På Snörasskydd-tak.se säljer de snörasskydd över hela Sverige.

Casinokollen för dig som vill få bra koll på casinon.